Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacyverklaring

Platform Het Nieuwe Personeel (hierna te noemen: het Platform HNP) neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Het Platform HNP heeft dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van het Platform HNP bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door het Platform HNP

Het Platform HNP kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van het Platform HNP afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Het Platform HNP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens

Het Platform HNP gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Het Platform HNP voegt jouw contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van het Platform HNP. In de nieuwsbrief wordt relevante informatie over nieuwe professionals, expertises en kennissessies opgenomen, informatie over diensten en/of producten van het Platform HNP en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt eens per maand verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt het Platform HNP jouw contactgegevens toe aan lijsten die het Platform HNP aanlegt per afzonderlijke marketing actie. Voor iedere aparte marketing actie geldt een aparte duur en frequentie van verzending. Het Platform HNP informeert je hierover. In iedere marketing actie is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden.

AVG

Op de website van het Platform HNP (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens

Het Platform HNP gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Het Platform HNP kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners

Het Platform HNP deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor het Platform HNP correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit het Platform HNP een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Platform HNP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt het Platform HNP jouw persoonsgegevens aan andere derden, als jij daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Overheidsinstanties

Op verzoek van overheidsinstanties zal het Platform HNP de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Het Platform HNP maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Noodzakelijke cookies

Het Platform HNP maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen het Platform HNP de Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.

Noodzakelijke cookies die het Platform HNP hanteert zijn cookies die het bestellen van diensten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen). Daarnaast heeft de Website cookies die de door jou gekozen instelling voor de Website opslaan. Nadat jij eenmalig jouw gewenste instelling hebt aangegeven, wordt door deze cookies de Website voortaan volgens die instelling aan jou getoond. Ten slotte bevat de Website cookies die jouw surfgedrag op de Website anoniem volgen.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen het Platform HNP te analyseren hoe jij de Website gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Het Platform HNP maakt hiervoor onder meer gebruik van Google Analytics. Het Platform HNP krijgt inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan het Platform HNP de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Het Platform HNP heeft hier geen invloed op. Het Platform HNP heeft Google geen toestemming gegeven om de via het Platform HNP verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. Ten slotte is een cookie van Google Analytics geplaatst op de Website om verzoeksnelheid te vertragen.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Het Platform HNP draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Platform HNP bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor het Platform HNP jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Lidmaatschapsgegevens en acties op het online platform zelf worden direct na einde lidmaatschap verwijderd.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt het Platform HNP jouw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt zelf op het online platform jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Mocht je een ander verzoek hebben tot inzage, correctie of verwijdering, dan kun je een bericht sturen naar info@hetnieuwepersoneel.nl Het Platform HNP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Het Platform HNP neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het Platform HNP heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door het Platform HNP of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door het Platform HNP verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met het Platform HNP via info@hetnieuwepersoneel.nl.

https://hetnieuwepersoneel.nl/ is een website van het Platform HNP. Het Platform HNP is als volgt te bereiken:

  • Adres: Spaarndammerdijk 79, 2063 JW Spaarndam
  • Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 34316977
  • Het Nieuwe Personeel is een handelsnaam van Acern.
  • Telefoon: 023-620 07 84
  • E-mailadres: info@hetnieuwepersoneel.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Platform HNP, verzoekt het Platform HNP je om zo snel mogelijk contact met het Platform HNP op te nemen via info@hetnieuwepersoneel.nl. Het Platform HNP zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen

Het Platform HNP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

 

#replace title#